30211 รายการที่ 14 เรื่อง แรงงานสัมพันธ์และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 30211 รายการที่ 14 เรื่อง แรงงานสัมพันธ์และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
18 สิงหาคม 2565 | 0:00 | 1023 | 0 |
แชร์ :

30211 องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 30211 องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รายการที่ 14 เรื่อง แรงงานสัมพันธ์และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ