33210 รายกาที่ 14 เรื่อง ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารการปกครองท้องที่

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33210 รายกาที่ 14 เรื่อง ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารการปกครองท้องที่
13 พฤษภาคม 2565 | 0:00 | 1262 | 0 |
แชร์ :

33210 สัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่

สื่อประเภท : E-Tutorials
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 33210 สัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่ รายกาที่ 14 เรื่อง ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารการปกครองท้องที่

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ