33210 รายกาที่ 12 เรื่อง การบริหารการปกครองท้องที่กับการบริหารการปกครองท้องถิ่น

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33210 รายกาที่ 12 เรื่อง การบริหารการปกครองท้องที่กับการบริหารการปกครองท้องถิ่น
13 พฤษภาคม 2565 | 0:00 | 1192 | 0 |
แชร์ :

33210 สัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่

สื่อประเภท : E-Tutorials
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 33210 สัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่ รายกาที่ 12 เรื่อง การบริหารการปกครองท้องที่กับการบริหารการปกครองท้องถิ่น

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ