33210 รายการที่ 1 เรื่อง แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการสัมมนา

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33210 รายการที่ 1 เรื่อง แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการสัมมนา
13 พฤษภาคม 2565 | 0:00 | 1255 | 0 |
แชร์ :

33210 สัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่

สื่อประเภท : E-Tutorials
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 33210 สัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่ รายการที่ 1 เรื่อง แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการสัมมนา

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ