33210 รายการที่ 9 เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารการปกครองท้องที่

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33210 รายการที่ 9 เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารการปกครองท้องที่
13 พฤษภาคม 2565 | 0:00 | 1055 | 0 |
แชร์ :

33210 สัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่

สื่อประเภท : E-Tutorials
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 33210 สัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่ รายการที่ 9 เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารการปกครองท้องที่

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ