94431 รายการที่ 5 ตอนที่ 6 การวิเคราะห์การแข่งขันตามแบบจำลองเพชร (Diamond Model)

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 94431 รายการที่ 5 ตอนที่ 6 การวิเคราะห์การแข่งขันตามแบบจำลองเพชร (Diamond Model)
9 กุมภาพันธ์ 2565 | 0:00 | 1222 | 0 |
แชร์ :

94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร

สื่อประเภท : E-Tutorials
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร รายการที่ 5 ตอนที่ 6 การวิเคราะห์การแข่งขันตามแบบจำลองเพชร (Diamond Model)

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ