94431 รายการที่ 3 ตอนที่ 5 นโยบายและมาตรการภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับตลาดสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 94431 รายการที่ 3 ตอนที่ 5 นโยบายและมาตรการภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับตลาดสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ
9 กุมภาพันธ์ 2565 | 0:00 | 988 | 0 |
แชร์ :

94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร

สื่อประเภท : E-Tutorials
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร รายการที่ 3 ตอนที่ 5 นโยบายและมาตรการภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับตลาดสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ