94431 รายการที่ 10 ตอนที่ 4 การกำหนดราคาสินค้าเกษตรโดยคำนึงถึงคู่แข่งขัน

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 94431 รายการที่ 10 ตอนที่ 4 การกำหนดราคาสินค้าเกษตรโดยคำนึงถึงคู่แข่งขัน
9 กุมภาพันธ์ 2565 | 0:00 | 574 | 0 |
แชร์ :

94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร

สื่อประเภท : E-Tutorials
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร รายการที่ 10 ตอนที่ 4 การกำหนดราคาสินค้าเกษตรโดยคำนึงถึงคู่แข่งขัน

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ