94431 รายการที่ 12 ตอนที่ 3 การจัดการการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสำหรับสินค้าเกษตร

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 94431 รายการที่ 12 ตอนที่ 3 การจัดการการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสำหรับสินค้าเกษตร
9 กุมภาพันธ์ 2565 | 0:00 | 755 | 0 |
แชร์ :

94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร

สื่อประเภท : E-Tutorials
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร รายการที่ 12 ตอนที่ 3 การจัดการการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสำหรับสินค้าเกษตร

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ