99424 รายการที่ 13 ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 99424 รายการที่ 13 ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
25 มีนาคม 2567 | 0:00 | 358 | 0 |
แชร์ :

99424 ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 99424 รายการที่ 13 ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ