27705 ปฐมนิเทศชุดวิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ / 27705 ปฐมนิเทศชุดวิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
26 สิงหาคม 2565 | 0:00 | 916 | 0 |
แชร์ :

27705 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สื่อประเภท : E-Learning
Channel : สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Keyword : 27705 ปฐมนิเทศชุดวิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ