24734 ปฐมนิเทศชุดวิชา การประเมินนโยบายแผนงาน โครงการ และองค์กร

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ / 24734 ปฐมนิเทศชุดวิชา การประเมินนโยบายแผนงาน โครงการ และองค์กร
1 กรกฎาคม 2564 | 0:00 | 455 | 0 |
แชร์ :

24734 การประเมินและการพัฒนานโนบายแผนงาน โครงการ และองค์กร

สื่อประเภท : E-Learning
Channel : สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Keyword : 24734 ปฐมนิเทศชุดวิชา การประเมินนโยบายแผนงาน โครงการ และองค์กร

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ