23906 ปฐมนิเทศชุดวิชา การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ / 23906 ปฐมนิเทศชุดวิชา การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา
30 มิถุนายน 2564 | 0:00 | 449 | 0 |
แชร์ :

23906 การวิเคราะห์เชิงวิพากย์ และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา

สื่อประเภท : E-Learning
Channel : สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Keyword : 23906 ปฐมนิเทศชุดวิชา การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ