26404 ปฐมนิเทศชุดวิชา หลักการเรียนรู้เทคนิคการฝึกอบรม

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ / 26404 ปฐมนิเทศชุดวิชา หลักการเรียนรู้เทคนิคการฝึกอบรม
29 มกราคม 2565 | 0:00 | 692 | 0 |
แชร์ :

26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม

สื่อประเภท : E-Learning
Channel : สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Keyword : 26404 ปฐมนิเทศชุดวิชา หลักการเรียนรู้เทคนิคการฝึกอบรม


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ