30211 รายการที่ 10 เรื่อง การวางแผน สรรหา และการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 30211 รายการที่ 10 เรื่อง การวางแผน สรรหา และการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
18 สิงหาคม 2565 | 0:00 | 590 | 0 |
แชร์ :

30211 องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 30211 องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รายการที่ 10 เรื่อง การวางแผน สรรหา และการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ