97222 รายการที่ 4 ตอนที่ 3 การวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์กร

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 97222 รายการที่ 4 ตอนที่ 3 การวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์กร
2 พฤศจิกายน 2565 | 0:00 | 940 | 0 |
แชร์ :

97222 การเปลี่่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 97222 การเปลี่่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจ รายการที่ 4 ตอนที่ 3 การวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์กร

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ