97222 รายการที่ 4 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 97222 รายการที่ 4 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร
2 พฤศจิกายน 2565 | 0:00 | 980 | 0 |
แชร์ :

97222 การเปลี่่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 97222 การเปลี่่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจ รายการที่ 4 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ