17706 รายการที่ 4 ตอนที่ 2 คุณสมบัติ บทบาท และความรับผิดชอบของผู้ส่งสาร

Home / สาชาวิชาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ / 17706 รายการที่ 4 ตอนที่ 2 คุณสมบัติ บทบาท และความรับผิดชอบของผู้ส่งสาร
27 กันยายน 2565 | 0:00 | 686 | 0 |
แชร์ :

17706 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Keyword : 17706 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น รายการที่ 4 ตอนที่ 2 คุณสมบัติ บทบาท และความรับผิดชอบของผู้ส่งสาร

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ