17706 รายการที่ 2 ตอนที่ 3 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการพัฒนาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

Home / สาชาวิชาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ / 17706 รายการที่ 2 ตอนที่ 3 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการพัฒนาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
27 กันยายน 2565 | 0:00 | 858 | 0 |
แชร์ :

17706 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Keyword : 17706 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น รายการที่ 2 ตอนที่ 3 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการพัฒนาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ