30211 รายการที่ 2 เรื่อง แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 30211 รายการที่ 2 เรื่อง แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการ
18 สิงหาคม 2565 | 0:00 | 1407 | 0 |
แชร์ :

30211 องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 30211 องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รายการที่ 2 เรื่อง แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ