51312 รายการที่ 14 การฝึกขับถ่ายในกรณีผู้สูงอายุสามารถลุกไปขับถ่ายที่ห้องน้ำได้เอง

Home / สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ / 51312 รายการที่ 14 การฝึกขับถ่ายในกรณีผู้สูงอายุสามารถลุกไปขับถ่ายที่ห้องน้ำได้เอง
26 ธันวาคม 2566 | 0:00 | 326 | 0 |

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ