51312 รายการที่ 12 ตอนที่ 2 การใช้อุปกรณ์ช่วยพยุง ไม้เท้า (Cane )

Home / สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ / 51312 รายการที่ 12 ตอนที่ 2 การใช้อุปกรณ์ช่วยพยุง ไม้เท้า (Cane )
8 พฤศจิกายน 2566 | 0:00 | 324 | 0 |

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ