51312 รายการที่ 5 ตอนที่ 1 การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมภาวะสับสนเฉียบพลัน

Home / สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ / 51312 รายการที่ 5 ตอนที่ 1 การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมภาวะสับสนเฉียบพลัน
22 พฤศจิกายน 2566 | 0:00 | 318 | 0 |

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ