51312 รายการที่ 8 ตอนที่ 2 การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อ และกล้ามเนื้อ

Home / สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ / 51312 รายการที่ 8 ตอนที่ 2 การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อ และกล้ามเนื้อ
5 ตุลาคม 2566 | 0:00 | 466 | 0 |

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ