95730 รายการที่ 8 ตอนที่ 2 การวิจัยและพัฒนา (Research and Development)

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 95730 รายการที่ 8 ตอนที่ 2 การวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
5 มิถุนายน 2567 | 0:00 | 269 | 0 |
แชร์ :

95730 นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการผลิตพืช
 

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 95730 รายการที่ 8 ตอนที่ 2 การวิจัยและพัฒนา (Research and Development)

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง
วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ