95730 รายการที่ 5 ตอนที่ 1 นวัตกรรมด้านการเก็บเกี่ยว

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 95730 รายการที่ 5 ตอนที่ 1 นวัตกรรมด้านการเก็บเกี่ยว
14 มิถุนายน 2567 | 0:00 | 277 | 0 |
แชร์ :

95730 นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการผลิตพืช
 

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 95730 รายการที่ 5 ตอนที่ 1 นวัตกรรมด้านการเก็บเกี่ยว

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง
วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ