95730 รายการที่ 4 ตอนที่ 1 ดินเพื่อการเกษตร และการประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 95730 รายการที่ 4 ตอนที่ 1 ดินเพื่อการเกษตร และการประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน
21 พฤษภาคม 2567 | 0:00 | 197 | 0 |
แชร์ :

95730 นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการผลิตพืช
 

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 95730 รายการที่ 4 ตอนที่ 1 ดินเพื่อการเกษตร และการประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง
วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ