95730 รายการที่ 2 ตอนที่ 1 การปรับปรุงพันธุ์พืช

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 95730 รายการที่ 2 ตอนที่ 1 การปรับปรุงพันธุ์พืช
24 เมษายน 2567 | 0:00 | 397 | 0 |
แชร์ :

95730 นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการผลิตพืช
 

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 95730 รายการที่ 2 ตอนที่ 1 การปรับปรุงพันธุ์พืช

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง
วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ