33422 รายการที่ 13 ตอนที่ 3 กรณีศึกษาการบริหารการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33422 รายการที่ 13 ตอนที่ 3 กรณีศึกษาการบริหารการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
28 พฤษภาคม 2567 | 0:00 | 319 | 0 |
แชร์ :

33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและเมืองอัจฉริยะ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและเมืองอัจฉริยะ รายการที่ 13 ตอนที่ 3 กรณีศึกษาการบริหารการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่เกิดขึ้นในป

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ