33422 รายการที่ 10 ตอนที่ 5 องค์ประกอบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในบริบทประเทศไทย

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33422 รายการที่ 10 ตอนที่ 5 องค์ประกอบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในบริบทประเทศไทย
28 พฤษภาคม 2567 | 0:00 | 279 | 0 |
แชร์ :

33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและเมืองอัจฉริยะ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและเมืองอัจฉริยะ รายการที่ 10 ตอนที่ 5 องค์ประกอบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในบริบทประเทศไทย

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ