33422 รายการที่ 10 ตอนที่ 4 องค์ประกอบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในบริบทต่างประเทศ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33422 รายการที่ 10 ตอนที่ 4 องค์ประกอบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในบริบทต่างประเทศ
28 พฤษภาคม 2567 | 0:00 | 218 | 0 |
แชร์ :

33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและเมืองอัจฉริยะ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและเมืองอัจฉริยะ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ