33422 รายการที่ 9 ตอนที่ 5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระหว่างประเทศ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33422 รายการที่ 9 ตอนที่ 5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระหว่างประเทศ
28 พฤษภาคม 2567 | 0:00 | 304 | 0 |
แชร์ :

33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและเมืองอัจฉริยะ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและเมืองอัจฉริยะ รายการที่ 9 ตอนที่ 5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระหว่างป

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ