93454 รายการที่ 7 ตอนที่ 1 เทคโนโลยีเบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตพืช

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 93454 รายการที่ 7 ตอนที่ 1 เทคโนโลยีเบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตพืช
26 มกราคม 2567 | 0:00 | 482 | 0 |
แชร์ :

93454 สารสนเทศเพื่อการผลิตพืชและเกษตรอัจฉริยะ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 93454 สารสนเทศเพื่อการผลิตพืชและเกษตรอัจฉริยะ รายการที่ 7 ตอนที่ 1 เทคโนโลยีเบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตพืช

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ