93454 รายการที่ 3 ตอนที่ 3 กรณีตัวอย่าง การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและเกษตรอัจริยะ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 93454 รายการที่ 3 ตอนที่ 3 กรณีตัวอย่าง การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและเกษตรอัจริยะ
26 มกราคม 2567 | 0:00 | 524 | 0 |
แชร์ :

93454 สารสนเทศเพื่อการผลิตพืชและเกษตรอัจฉริยะ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 93454 สารสนเทศเพื่อการผลิตพืชและเกษตรอัจฉริยะ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ