93454 รายการที่ 1 ตอนที่ 1 การใช้สารสนเทศเพื่อการผลิตพืช

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 93454 รายการที่ 1 ตอนที่ 1 การใช้สารสนเทศเพื่อการผลิตพืช
12 มกราคม 2567 | 0:00 | 455 | 0 |
แชร์ :

93454 สารสนเทศเพื่อการผลิตพืชและเกษตรอัจฉริยะ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 93454 สารสนเทศเพื่อการผลิตพืชและเกษตรอัจฉริยะ รายการที่ 1 ตอนที่ 1 การใช้สารสนเทศเพื่อการผลิตพืช

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ