41462 รายการที่ 10 ตอนที่ 2 การอนุมัติงบประมาณ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชานิติศาสตร์ / 41462 รายการที่ 10 ตอนที่ 2 การอนุมัติงบประมาณ
27 ธันวาคม 2566 | 0:00 | 640 | 0 |
แชร์ :

41462 กฎหมายเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชานิติศาสตร์
Keyword : 41462 กฎหมายเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ รายการที่ 10 ตอนที่ 2 การอนุมัติงบประมาณ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ