41462 รายการที่ 15 ตอนที่ 2 ความสำคัญของการปกครองท้องถิ่น

Home / สาชาวิชาสาขาวิชานิติศาสตร์ / 41462 รายการที่ 15 ตอนที่ 2 ความสำคัญของการปกครองท้องถิ่น
16 พฤศจิกายน 2566 | 0:00 | 559 | 0 |
แชร์ :

41462 กฎหมายเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชานิติศาสตร์
Keyword : 41462 กฎหมายเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ รายการที่ 15 ตอนที่ 2 ความสำคัญของการปกครองท้องถิ่น

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ