41462 รายการที่ 2 ตอนที่ 3 หลักการพื้นฐานทางกฎหมายการงบประมาณ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชานิติศาสตร์ / 41462 รายการที่ 2 ตอนที่ 3 หลักการพื้นฐานทางกฎหมายการงบประมาณ
29 พฤศจิกายน 2566 | 0:00 | 584 | 0 |
แชร์ :

41462 กฏหมายเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ
 

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชานิติศาสตร์
Keyword : 41462 กฏหมายเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ ายการที่ 2 ตอนที่ 3 หลักการพื้นฐานทางกฎหมายการงบประมาณ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ