51312 รายการที่ 5 ตอนที่ 1 การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมภาวะสับสนเฉียบพลัน

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ / 51312 รายการที่ 5 ตอนที่ 1 การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมภาวะสับสนเฉียบพลัน
22 พฤศจิกายน 2566 | 0:00 | 711 | 0 |
แชร์ :

51312 การพยาบาลผู้สูงอายุและการฝึกปฏิบัติการพยาบาล

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
Keyword : 51312 การพยาบาลผู้สูงอายุและการฝึกปฏิบัติการพยาบาล รายการที่ 5 ตอนที่ 1 การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมภาวะสับสน

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ