51312 รายการที่ 12 ตอนที่ 1 การใช้อุปกรณ์ช่วยพยุง 4 ขา (Walker)

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ / 51312 รายการที่ 12 ตอนที่ 1 การใช้อุปกรณ์ช่วยพยุง 4 ขา (Walker)
8 พฤศจิกายน 2566 | 0:00 | 577 | 0 |
แชร์ :

51312 การพยาบาลผู้สูงอายุและการฝึกปฏิบัติการพยาบาล

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
Keyword : 51312 การพยาบาลผู้สูงอายุและการฝึกปฏิบัติการพยาบาล รายการที่ 12 ตอนที่ 1 การใช้อุปกรณ์ช่วยพยุง 4 ขา (Walker)

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ