51312 รายการที่ 11 ตอนที่ 3 การประเมินภาวะสมองเสื่อม

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ / 51312 รายการที่ 11 ตอนที่ 3 การประเมินภาวะสมองเสื่อม
7 พฤศจิกายน 2566 | 0:00 | 706 | 0 |
แชร์ :

51312 การพยาบาลผู้สูงอายุและการฝึกปฏิบัติการพยาบาล

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
Keyword : 51312 การพยาบาลผู้สูงอายุและการฝึกปฏิบัติการพยาบาล รายการที่ 11 ตอนที่ 3 การประเมินภาวะสมองเสื่อม

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ