33443 รายการที่ 13 ตอนที่ 2 การพัฒนาระบบราชการด้วยนวัตกรรมการสร้างนวัตกรรม (2)

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33443 รายการที่ 13 ตอนที่ 2 การพัฒนาระบบราชการด้วยนวัตกรรมการสร้างนวัตกรรม (2)
17 ตุลาคม 2566 | 0:00 | 773 | 0 |
แชร์ :

33443 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 33443 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม รายการที่ 13 ตอนที่ 2 การพัฒนาระบบราชการด้วยนวัตกรรมการสร้างนวัตกรรม (2)

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ