33443 รายการที่ 11 ตอนที่ 3 การสร้างเครือข่ายนวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33443 รายการที่ 11 ตอนที่ 3 การสร้างเครือข่ายนวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน
10 ตุลาคม 2566 | 0:00 | 665 | 0 |
แชร์ :

33443 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 33443 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม รายการที่ 11 ตอนที่ 3 การสร้างเครือข่ายนวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ