33443 รายการที่ 2 ตอนที่ 5 การวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์การ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33443 รายการที่ 2 ตอนที่ 5 การวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์การ
3 ตุลาคม 2566 | 0:00 | 623 | 0 |
แชร์ :

33443 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 33443 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม การวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์การ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ