99705 รายการที่ 7 ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 99705 รายการที่ 7 ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
18 กรกฎาคม 2566 | 0:00 | 581 | 0 |
แชร์ :

99705 ระบบอัตโนมัติของเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 99705 ระบบอัตโนมัติของเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ รายการที่ 7 ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง1-99705 ปฐิมนิเทศ

8 เม.ย. 2563, 14:30 | 7957วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ