60728 รายการที่ 3 ตอนที่ 1 ความเป็นมาและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดระเบียบการค้าโลก

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / 60728 รายการที่ 3 ตอนที่ 1 ความเป็นมาและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดระเบียบการค้าโลก
22 พฤษภาคม 2566 | 0:00 | 764 | 0 |
แชร์ :

60728 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Keyword : 60728 ตอนที่ 1 ความเป็นมาการจัดระเบียบการค้าโลก แนวคิดเกี่ยวกับการจัดระเบียบการค้าโลก การจัดระเบียบการค้าโลก

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ