60728 รายการที่ 2 ตอนที่ 4 ตัวอย่างความขัดแย้งระหว่างการค้าและสิ่งแวดล้อม เรื่องมาตรการการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / 60728 รายการที่ 2 ตอนที่ 4 ตัวอย่างความขัดแย้งระหว่างการค้าและสิ่งแวดล้อม เรื่องมาตรการการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน
22 พฤษภาคม 2566 | 0:00 | 631 | 0 |
แชร์ :

60728 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Keyword : 60728 ตอนที่ 4 ตัวอย่างความขัดแย้งระหว่างการค้าและสิ่งแวดล้อม เรื่องมาตรการการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ