60728 รายการที่ 2 ตอนที่ 3 ผลกระทบของการค้ากับสิ่งแวดล้อม

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / 60728 รายการที่ 2 ตอนที่ 3 ผลกระทบของการค้ากับสิ่งแวดล้อม
22 พฤษภาคม 2566 | 0:00 | 610 | 0 |
แชร์ :

60728 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Keyword : 60728 ตอนที่ 1 บทบาทของการค้าระหว่างประเทศกับการพัฒนา บทบาทของการค้าระหว่างประเทศ การพัฒนา

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ