91471 รายการที่ 9 ตอนที่ 5 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 91471 รายการที่ 9 ตอนที่ 5 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
22 มกราคม 2566 | 0:00 | 334 | 0 |
แชร์ :

91471 ผู้นำกลุ่มองค์กรและเครือข่ายทางการเกษตร

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 91471 ผู้นำกลุ่มองค์กรและเครือข่ายทางการเกษตร

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ