91471 รายการที่ 2 ตอนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผู้นำในการส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 91471 รายการที่ 2 ตอนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผู้นำในการส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร
18 มกราคม 2566 | 0:00 | 747 | 0 |
แชร์ :

91471 ผู้นำกลุ่มองค์กรและเครือข่ายทางการเกษตร

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 91471 ผู้นำกลุ่มองค์กรและเครือข่ายทางการเกษตร รายการที่ 2 ตอนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผู้นำในการส่งเสริม และพัฒนาการ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ